Edu +"" חוגים ייעודים לילדים

הידע והניסיון העצומים, שנרכשו ב"אמות חשיבה" בתחום פיתוח מערכות למידה אינטראקטיביות, פעילויות ומוצרים במהלך עשרות שנים ועיצוב והעברת תכניות הדרכה וחוגים ייעודים לילדים בישראל ובמדינות רבות בעולם, מעניקים למסלולי החוגים לילדים במרכזם, פיתוח חשיבה ואינטליגנציה, נופח מאתגר ומרתק.

המיומנויות הנרכשות במרכזי "+Edu"

הרקע החינוכי הרחב של הצוות המוביל לצד הרקע האומנותי המשולב בתמהיל התכניות בחוגים, ניסיון ארוך שנים ושלל האמצעים המוחשיים, מקנים לילדים המשתתפים בחוגים חוויה מרתקת של פעילות רב חושית, מגוונת, מרתקת, מסקרנת ומפתיעה.

"אמות חשיבה" פיתחה קונצפט ייחודי "Edu +", המיועד להפעלת מפגשי למידה פרטיים, בתחום, העצמת האינטליגנציה הרב שכבתית למשתמשים צעירים בגילאי 6-10.

הפעלות חינוכיות ייעודיות ואיכותיות במסגרת חוגי "+ Edu"

במסגרת המיזם מאותרים ע"י החברה, מנחים בעלי רקע מתאים, להפעלת מרכזים בייתים לקהלי יעד שונים.

מומחים מטעם "אמות חשיבה", מלווים ומכשירים את המפעילים, מעניקים להם מסלול הכשרתי מעמיק, מתמשך ועוקבים אחרי הפעלת המרכזים על פי כללי הפעילות שנקבעו, בהמשך לידע המוצלח המוכח, שנאגר.

"Edu+" הינו מרכז לימודי, בייתי, חדשני וחוויתי אשר מציע לילדים תכנית למידה מוכחת המעניקה פיתוח מיומנויות למידה, פיתוח כלי חשיבה ויצירה, טיפוח כישוריו הייחודים של הילד ועידוד היוזמה והמוטיבציה למצוינות, המושתתת על שיטת למידה ייחודית.

מרכז "+ Edu" בסין

תכנית הלמידה הרב חושית, במרכז "Edu+" משלבת שימוש באמצעים אינטראקטיביים ייחודים ובלעדיים, אמצעי המחשה  ושימוש בשיטות למידה וניסוי אשר פותחו בהתאמה לשימושם של הילדים, הן ברמה אינדיבידואלית מלאה באתגרים ובמשימות הדורשות שימוש במיומנויות מגוונות והן בפעילות קבוצתית התורמת להפריה הדדית בין הילדים לבין עצמם..

מרכז "+Edu" במקסיקו

הדגשים בלמידה במרכז "Edu+" מכוונים, לחיזוק והעמקת מסד המיומנויות הנדרשות ההכרחיות, הנרכשות על ידי הילד בתהליך הלמידה, אשר תתרומנה להתפתחותו, פיתוח סקרנותו, פיתוח כישורי חשיבה, הרחבת תחומי עניין, פיתוח כישוריו היצירתיים, הרחבת קשת יכולותיו בכל תחומי עיסוקו והעצמת הפוטנציאל האישי הטמון בו.

מרכז הלמידה הראשון מסוגו בעולם לילדים שהוקם ע"י "אמות חשיבה" בשיתוף חב' יבמ

הקונצפט הייחודי "Edu +", המיועד להפעלת מפגשי למידה פרטיים, בתחום, העצמת האינטליגנציה הרב שכבתית למשתמשים צעירים בגילאי 6-10 הועתק גם לפעילויות במרכזי למידה עירוניים ובתי ספר יסודיים.

מרכז למידה שהוקם בתחום בית ספר יסודי המיועד לכיתות א'-ו'
נושאי על הנלמדים במרכזי "+Edu"