פרטי יצירת קשר 

קיוקיוזו ישראל בע"מ

ת.ד. 2249 קדימה 60920