פתרונות לחוברת 3 עמוד 2

פתרונות לחוברת 3 עמוד 6

פתרונות לחוברת 3 עמוד 8

פתרונות לחוברת 3 עמוד 15

פתרונות לחוברת 3 עמוד 16