מארז המשחק "פיקס בריבוע"

"פיקס בריבוע" משחק ייחודי מאתגר ומהנה המפתח כישורי חשיבה, ריכוז, תפיסה חזותית, תכנון, אסטרטגיה, חשיבה יצירתית, ראיית השלם, לוגיקה, השוואה ויזואלית, התאמה ומיומנויות מגוונות.

 

גב המארז של המשחק "פיקס בריבוע"

תכולת המארז של המשחק "פיקס בריבוע"

:חוברת הסבר