להב -סדנא לניהול שיחות משוב

במסגרת עיצוב ואפיון סדנאות ומפגשים ייעודיים למנהלים "אמות חשיבה" פיתחה סדנא לניהול שיחות משוב. האמצעים הייחודים המשולבים בפעילויות המגוונות המוצעות ע"י "אמות חשיבה", מאפשרים להמחיש את חשיבות שיחות המשוב ואופן העברתו בדרגים השונים בארגון, בדרך פעילה ואינטראקטיבית.  

הסדנא מבוססת על דגשים המושמים על משמעות וחשיבות שיחות משוב בין הדרגים השונים ממונה/מנהל לעובד. ההיבט הדידקטי תומך את השימוש המושכל של הממונה בניהול שיחות המשלבות הצבת יעדים אישיים מאתגרים לעובד, המשמשים כמאיצים אפקטיביים לתוצאות המקוות בהמשך לשיחות המשוב.

הסדנא מיועדת למנהלים בדרגים שונים, ונבנית בהתאם לצרכיי הארגון תוך שימת דגש על מטרות, נושאי העל והתובנות הבאות:

 • אפקטיביות שיחות המשוב בין ממונה לעובד
 • ככלי ניהולי  מעצים להנעה ויצירת שינוי ושיפור ברמה האישית
 • המשוב ככלי תקשורתי להשגת יעדים
 • תרגול, הכנה וביצוע של שיחת משוב
 • הצגת משקלן הסגולי החשוב של השיחות והתאמתן לעובדים
 • מהי שיחת משוב וחשיבותה
 • ניהול שיחות בגובה העיניים מבלי לפגוע במעמד המנהל 
 • עקרונות ביצוע שיחת המשוב
 • כלים ליצירת אווירה של שיתוף פעולה
 • סיכום השיחה, הערכה ומעקב

האמצעים המוחשיים הייעודים באמצעותם מועברת הסדנא:

 • חומרים לפעילות מקדימה – היכרות/גיבוש
 • מצגת אינטראקטיבית
 • לוחות פעילות, כרטיסיות הבזק ופעילויות ואמצעים תלת ממדיים מגוונים
 • סרטון
 • כלים תיאטרליים:

הפעילות בסדנא משולבת עם במאי/ מנחה קבוצות בעל ניסיון רב בתחום ההדרכתי, התורם בשילוב המנחה המקצועי של החברה והאמצעים הייחודים, כלים מעולם התיאטרון הכוללים: משחק תפקידים, חילוף זהויות הומור ותקשורת בינאישית. החוויה הכוללת בה נעשה שימוש בכלים שלובים ייחודים אלו, תורמת למשתתפים/מנהלים הגברת המודעות לשימוש בשיחות המשוב ככלי ניהולי להאצת המוטיבציה אצל העובד, בהסרת חסמים והגברת המוטיבציה, התורמים להבניית השינויים והשיפורים שלו ברמה אינדיבידואלית.

השיטה הייחודית בהעברת הפעילויות, מחברת בין נושאי הסדנא המוגדרים, בצורה אינטגרטיבית טבעית ומאפשרת למנחה/ים העברת החומר, ההכוונה והענקת המשוב לאורך כל זמן הפעילות, תוך כדי שמירת מתח חיובי ועניין רב אצל המשתתפים.   

הדרכת צוות מנחים בטאיוואן בנושא "ניהול שיחות משוב"

צפייה/מעקב ומשוב:

משוב ב"זמן אמת"

 • במהלך הפעילות מוענק למשתתפים משוב מעודד, מקדם ומסכם בהתאמה להתקדמות
 • בשלבי ביניים בפעילויות מוקנה משוב מסכם לפרק המועבר ובמקביל, מועברות תובנות מהפעילות בהתאמה למטרות המוגדרות
 • משוב מסכם ותובנות מוענקים למשתתפים, בסוף הסדנא
 • משוב מסכם לארגון:
 • במהלך הפעילויות נציג החברה צופה, עוקב ומתעד את הפעילויות של המשתתפים כקבוצה וכפרט
 • ייבחנו צרכים ייעודים שיתבקשו ע"י הארגון
 • סיכום ומשוב מסכם מועבר לארגון