מר נדב ענבר

אקים – אגודה לאומית לקימום אנשים עם מוגבלות שכלית בישראל

logo_akim_new

עבור: מנהלת הקרן המרכזית לפיתוח השירותים למפגר ברשויות המקומיות

"במסגרת פיתוח תוכניות העשרה באמצעות מחשבים, אנו מקיימים קשר בן שלוש שנים עם "אמות חשיבה".

בחרנו לעבוד עם "אמות חשיבה" בתום סקר שווקים יסודי, ממנו עלה ש"אמות חשיבה" מציעה את המגוון, העונה בצורה המרבית לצרכיי חניכינו.

במהלך עבודתנו המשותפת גילתה "אמות חשיבה" רגישות לצרכינו הייחודים ונענתה לאתגרי פיתוח חדשים שהצבנו בפניה. "אמות חשיבה" ליוותה את קליטת המערכות במעונות באמצעות צוות הנחיה, אשר למד את אפיוני המעונות וצרכי חניכינו ומהווה גורם תומך ומלווה"

לאורך כל דרכנו המשותפת מתאפיינת "אמות חשיבה" ברמה מקצועית גבוהה, אמינות ורגישות לצרכיי חניכינו והמערכת".