מר יוסי ברודני

ראש עיריית גבעת שמואל

גבעת לוגו

במהלך שנת  הלימודים שחלפה, הופעל מרכז "אמות חשיבה" בתחום בית הספר ע"ש הרב נריה בגבעת שמואל בהצלחה מרובה.

המרכז שירת את תלמידי הגנים וכיתות ג', אשר פקדו את המרכז על בסיס של שעתיים שבועיות.

"אמות חשיבה" העניקה לצוות המורים הדרכה וליווי מתמשך, שזכו להערכה רבה מהצוות, אשר ציין את המקצועיות, תשומת הלב והחומרים הדידקטיים שסופקו להם, במטרה להצעיד את המרכז להצלחה, כפי שקרה בפועל.

אישית, חוויתי את הפעילויות המגוונות המאתגרות המעניינות שמציע המרכז לתלמידים בגילאים שונים ואין ספק ששיטת הפעילות המופעלת במרכז שפותחה על ידי "אמות חשיבה", מרתקת צעירים ומבוגרים כאחד.

האסתטיקה, העזרים הדידקטיים, הלומדות ומערכי השיעור שחולקו למורים במהלך השנה, יוצרים מארג מושלם, המעודד את המוטיבציה של התלמידים והמורים כאחד, לבקר ולפעול במרכז "אמות חשיבה".

ברצוני לציין שהורי התלמידים שחוו את מעלותיו של המרכז, חזרו וציינו את האיכויות של הפעילויות המגוונות והדגישו את המשוב של ילדיהם בכל יום לאחר ביקור במרכז.

אין ספק שמרכז "אמות חשיבה" תוכנן מאספקטים רבים, כמרכז בית ספרי ייחודי התורם להעצמת הצוות החינוכי הבית ספרי מחד והתלמידים מאידך.