מר אריאל סייפדהלד

מש"ב – מרכז הדרכה בינלאומי

ע"ש א. עפרי – ירושלים

MASHAV

THE OFRI INTERNATIONAL

TRAINING CENTER

JERUSALEM

" הביקור תרם רבות להצלחת הקורס והמשתלמים הביעו התרשמות עמוקה מרעיון הפרוייקט ומתכני הלימוד המיושמים בו, במיוחד מהעובדה שהמקום מתאים לפעילויות של קהלים בגילאים שונים ובעלי צרכים ויכולות מגוונים. כל זה בא לידי ביטוי במשובי ההערכה, בהם זכה הביקור לציון 4,71 מתוך 5 .