OCT  – Original Creative Thinking

מפגשים ייעודיים לצוותי פיתוח

במהלך המפגשים הייעודים, המשתתפים חווים באמצעות כלים ייעודים מגוונים, שפותחו ע"י צוותי הפיתוח של "אמות חשיבה", חוויה התנסותית שבמהותה אינה דומה להתנסויות במסגרות חלופיות. תכנית המפגשים מגובשת לאחר למידת הצרכים המזוהים בארגון, סל מוצריו והיעדים המתווים. 

פיתוח מיומנויות לצוותי פיתוח בברזיל ע"י "אמות חשיבה", באמצעות מערכת האקשן קיד שפותחה ע"י "אמות חשיבה"
פיתוח מיומנויות לצוותי פיתוח בברזיל ע"י "אמות חשיבה", באמצעות מערכת האקשן קיד שפותחה ע"י "אמות חשיבה"

התכנים המרכזיים המועברים בהתאמה ארגונית במפגשים:

  • העצמת הביטחון העצמי.
  • גיבוש צוותי הפיתוח.
  • אוריינות ותקשורת.
  • חדשנות ויזמות.
  • זהות שיתופית.
  • פיתוח מנהיגות וקבלת החלטות בזמן אמת.
  • קוגניציה ואינטואיציה – נתיבים לעוררות מוחית.
  • יצירתיות ויצריות – פיתוח וטיפוח יצירתיות.
  • כלים לניהול משברים.
  • פיתוח שפה ככלי מקשר.

 מסלול המפגשים כולל, 3 מפגשים המשתרעים על פני 4 ש' כל מפגש. כמות המשתתפים במפגש אינה עולה על 15 משתתפים ובמהלך המפגש הפעילויות נעשות בקבוצות קטנות.

החברה מעמידה לרשות מנהלי הארגון, כלים להפקת לקחים והמלצות אופרטיביות בהתאמה ליעדים המוגדרים בשלבי גיבוש התכנים.