במהלך השנים הארוכות של פעילות ענפה מוצלחת בישראל, הותקנו אלפי מערכות למידה מבית "אמות חשיבה" בגני ילדים, חטיבות צעירות, בתי ספר יסודיים, מרכזים עירוניים, מרכזים פרטיים, מוסדות אקדמיים, מכללות ועוד.

מנהלי "אמות חשיבה" קיבלו מכתבי הערכה והמלצה רבים במהלך השנים מגורמים שונים בהמשך לביקורים שערכו במרכזי "אמות חשיבה".

גב' רחל רותם

מפקחת ארצית

תחום בטיחות וזהירות בדרכים

משרד החינוך התרבות והספורט

Emblem_of_Israel.svg

מדינת ישראל

"ברצוני להודות לכם על הסיור המעניין שערכתם במרכז הווירטואלי לצוות הפיקוח של תחום החינוך לבטיחות בדרכים.

המפקחים והמנחים שלנו התרשמו מאוד מהמתקן ומהפעילויות הנעשות בו.

הביקור התקיים במקביל לפעילות התלמידים, וכך התאפשר לנו לצפות בעניין הרב של התלמידים בפעילות במקום, ובתרבות ההתנהגות של התלמידים במהלך הפעילות.

כל המפקחים הביעו התרשמותם מהאירוח המכובד שלכם ומנועם הליכותיכם, ועל כך תודתנו הרבה".

ד"ר חיים רובינשטיין

משרד החינוך – מדינת ישראל

Emblem_of_Israel.svg

 מפקח על החינוך לבטיחות בדרכים

"החומרים שהוצגו בפניי בצורה מרתקת חוויתית מעניינת ומשכילה ביותר. נותן פן רחב מעניין וחוויתי ביותר בלימוד תחום הבטיחות בדרכים.

הלימוד במרכז המוצע על ידך הוא חוויה חינוכית ללומד בעלת משמעת פדגוגית רחבת היקף אשר מקנה כלי חשיבה והתנהגויות מעבר לחומר הנלמד.

הוצגו בפני שפע של התנהגויות נכונות בלימוד הנושא.

החומר שהוצג לא רק בעל משמעות של התחום הצר בלימוד הנושא בלבד, אלא גולש לתחומים רבים (בצורה אינטגרטיבית) חובק עולם של כישורים קוגניטיביים רבים ומגוונים".

מר יוסי ברודני

ראש עיריית גבעת שמואל

גבעת לוגו

במהלך שנת  הלימודים שחלפה, הופעל מרכז "אמות חשיבה" בתחום בית הספר ע"ש הרב נריה בגבעת שמואל בהצלחה מרובה.

המרכז שירת את תלמידי הגנים וכיתות ג', אשר פקדו את המרכז על בסיס של שעתיים שבועיות.

"אמות חשיבה" העניקה לצוות המורים הדרכה וליווי מתמשך, שזכו להערכה רבה מהצוות, אשר ציין את המקצועיות, תשומת הלב והחומרים הדידקטיים שסופקו להם, במטרה להצעיד את המרכז להצלחה, כפי שקרה בפועל.

אישית, חוויתי את הפעילויות המגוונות המאתגרות המעניינות שמציע המרכז לתלמידים בגילאים שונים ואין ספק ששיטת הפעילות המופעלת במרכז שפותחה על ידי "אמות חשיבה", מרתקת צעירים ומבוגרים כאחד.

האסתטיקה, העזרים הדידקטיים, הלומדות ומערכי השיעור שחולקו למורים במהלך השנה, יוצרים מארג מושלם, המעודד את המוטיבציה של התלמידים והמורים כאחד, לבקר ולפעול במרכז "אמות חשיבה".

ברצוני לציין שהורי התלמידים שחוו את מעלותיו של המרכז, חזרו וציינו את האיכויות של הפעילויות המגוונות והדגישו את המשוב של ילדיהם בכל יום לאחר ביקור במרכז.

אין ספק שמרכז "אמות חשיבה" תוכנן מאספקטים רבים, כמרכז בית ספרי ייחודי התורם להעצמת הצוות החינוכי הבית ספרי מחד והתלמידים מאידך.

מר דני שטורזמן

מנכ"ל ב.ב.ד בטיחות בדרכים המרכז להדרכה

 שטרוזמן

 1. "צפיתי רבות והתנסיתי בפעולת המתקן, כמעט מאז היוולדו. התרשמתי שיש ביכולתו להשפיע על תלמידים המשתתפים בשיעורי חינוך ובטיחות בדרכים בבית ספרם וחשופים למסרי הבטיחות ברציפות כלשהי – לקבל על עצמם את המחויבות להתנהגות בטיחותית בדרך ולבסס את הידע בנושא.
 2. בעידן הטכנלוגי הנוכחי, חשיפת התלמידים לטכנולוגיה המאוד מתקדמת והעדכנית המופעלת במרכז – חוויתי מאוד מרשימה מאוד ומקלה על השגת מטרות המרכז.
 3. עמדות הפעילות הפעילות הממוחשבות, בהן הלומדה והעזרים והמתקן המוטורי קוגינטיבי מקצועיים ומקרבים את התלמיד למטרות בצורה יעילה יותר מאשר למידה קונבנציונלית בכיתת לימוד בבית הספר."

ד"ר יוסי איתן – יועץ פדגוגי

משרד החינוך והתרבות – מדינת ישראל

Emblem_of_Israel.svg

"מנקודת ראות פדגוגית חינוכית, אין ספק שביקור במרכז וההתנסות בו מזמנים לתלמידים חוויה לימודית משמעותית ורבת עוצה שאינה מוכרת להם כמעט משום מסגרת לימודית אחרת הדבר בא לידי ביטוי החל בעיצוב האסתטי והמקצועי של המתקנים והאביזרים, דרך החשיפה לאתר קסום ועתיר גירויים והרפתקאות, דרך המפגש עם סיבבה לימודית עתירת טכנלוגיה, עשירה באתגרים הדורשים שימוש באינטליגנציות וכישורים מגוונים ומספקת משוב מיידי ומדויק על כל ביצוע. כמו כן ניתן להתרשם מהתבוננות במהלך הפעילות של התלמידים במרכז ממידת העצמאות הרבה שהם נדרשים ויכולים להפעיל בביצוע חלק גדול מהמשימות ומהתחושה האמיתית של שליטה ובקרה עצמית המתלווה אליה כל זאת מתבצע במידה מינימלית של תחרותיות ולחץ הנובעים מהשוואת הישגים.

כל אלה באים לידי ביטוי האווירה הנעימה הונינוחה השוררת לכל אורל הפעילות, במידה הרבה של שיתוף הפעולה וההתלהבות של התלמידים (גם בביקור שני או שלישי במרכז) בהעדר כמעט מוחלט של הפרעות או בעיות משמעת ובמשוב חיובי של התלמידים ומוריהם בסוף הפעילות".

סיכום חוות הדעת

"המרכז הוירטואלי מהווה דוגמה יוצאת דופן ומרשימה לסביבה לימודית אלטרנטיבית המאפשרת למידה, תרגול, אימון והפנמה של עקרונות וכללים בתחום החינוך לזהירות ובטיחות בדרכים. הלמידה המתרחשת במרכז כוללת שלושה מרכיבים מרכזיים : ידע, עמדתו והתנהגות וזאת תוך כדי חיזוק הכבוד והיחס הרציני לתחום, בכך יש למרכז תרומה משמעותית וייחודית ללמידה בתחום ונראה כי שילובו במערך התוכניות והפעילויות של החינוך לזהירות ובטיחות בדרכים הוא חיזוק ותוספת חשובים".

מר אריאל סייפדהלד

מש"ב – מרכז הדרכה בינלאומי

ע"ש א. עפרי – ירושלים

MASHAV

THE OFRI INTERNATIONAL

TRAINING CENTER

JERUSALEM

" הביקור תרם רבות להצלחת הקורס והמשתלמים הביעו התרשמות עמוקה מרעיון הפרוייקט ומתכני הלימוד המיושמים בו, במיוחד מהעובדה שהמקום מתאים לפעילויות של קהלים בגילאים שונים ובעלי צרכים ויכולות מגוונים. כל זה בא לידי ביטוי במשובי ההערכה, בהם זכה הביקור לציון 4,71 מתוך 5 .

ד"ר ברכה קייזר

המכללה לחינוך ע"ש קיי

kayeLogo

באר שבע

מרכזת מחשבים בחינוך מיוחד

"מיום שהכרתי את התכנית הדידקטית המקיפה באמצעות המחשב ומיום שהפעלתי את הלומדות של "אמות חשיבה", על אוכלוסיות יעד שונות – ראוי לציין שהתלמידים הפיקו תועלת והתקדמו בארגון החשיבה."

"אני מנצלת כלי זה כקשר ייחודי לילדים פגועי מוחין ולילדים מוגבלים אחרים, המוצאים במחשב את ידידם היחיד, המאפשר לגשר בינם לבין סביבתם. גם האוכלוסייה בעלת הפיגור נהנית להשתמש במחשב, המעניק משוב מיידי וחיזוק חיובי ומסייע להצליח במשימה.

מורים של החינוך המיוחד ומשתלמים שונים במסגרת החינוך פונים אליי להדגים להם את הלומדות הדידקטיות בנושאים הבסיסיים של המוכנות."

ד"ר ורדה גרנות – מנהלת

משרד החינוך – בית ספר א.ד. גורדון פ"ת

גורדון

"ברצוני להודות לך ולצוות עובדיך על שיתוף הפעולה ההדוק והתמיכה שהחברה מעניקה לבית ספרנו מספר שנים, בפרויקטים משותפים המשלבים פעילות בלומדות שפיתחתם ותכני הלמידה בבית ספרנו.

לעתים נדירות ניתן לשתף פעולה עם גורם כשלכם  שהינו בעל פתיחות כה רבה, ואשר נכון לתרום מניסיונו לקידום פרויקטים חינוכיים וזאת שלא על מנת לקבל תרומה.

חשה אני כי רב חלקכם בפרסים ובהערכה שלהם זוכה בית הספר בשנות ניהול ותודתי הצנועה מובאת לעיל.

תרומתכם הרבה ניכרת ביכולתכם לגבות את הצוות החינוכי בבית ספרי, הן בהדרכות מקצועיות והן, במתן מענה לצרכינו הבלתי שגרתיים".

מר חיים כרמי

מפקח משרד החינוך בתחום בטיחות וזהירות בדרכים 

Emblem_of_Israel.svg

"ברצוני להביע את התרשמותי העמוקה מהביקור המאלף במרכז האינטראקטיבי שהקמתם אותו אתם מפעילים בהצלחה מרובה בארץ ובעולם.

המרכז המחולק למספר מוקדי למידה מרתקים, מעניק כלים חשובים וחיוניים להעברת תחום בטיחות וזהירות בדרכים, ואין ספק שלא קיים לא כל תחליף באמצעים האחרים הקיימים.

צוות ההדרכה האחראי על הפעלת המרכז מתאפיין במקצועיות גבוהה, התלמידים, המורים, ההורים ונציגי העירייה הביעו באוזניי שוב ושוב במהלך החודשים האחרונים את שביעות רצונם המלאה מהפעילות במרכז.

שילוב אוכלוסיות בוגרות בשעות אחה"צ ובשעות הערב התגלה כרעיון חדשני מועיל ביותר המעניק לאוכלוסיות אלו מיומנויות חשובות ביותר בכל הקשור בסביבה תעבורתית.

יישר כח, תבורכו!".

ד"ר טל ברמן

המוזיאון הלאומי למדע תכנון וטכנולוגיה

 חיפה

"ברצוני להודות לך על הסיור המאלף שערכת למר יאיר שולמן ולי במרכזכם.

הביקור נערך על פי הצעת גב' שוש מגן, לאור תערוכה שאנחנו עמלים עליה כעת בנושא זהירות ובטיחות בדרכים.

אכן, התרשמנו מאד מן העשייה שלכם, הווירטואלית החווייתית האינטראקטיבית במרכזכם".

מר נדב ענבר

אקים – אגודה לאומית לקימום אנשים עם מוגבלות שכלית בישראל

logo_akim_new

עבור: מנהלת הקרן המרכזית לפיתוח השירותים למפגר ברשויות המקומיות

"במסגרת פיתוח תוכניות העשרה באמצעות מחשבים, אנו מקיימים קשר בן שלוש שנים עם "אמות חשיבה".

בחרנו לעבוד עם "אמות חשיבה" בתום סקר שווקים יסודי, ממנו עלה ש"אמות חשיבה" מציעה את המגוון, העונה בצורה המרבית לצרכיי חניכינו.

במהלך עבודתנו המשותפת גילתה "אמות חשיבה" רגישות לצרכינו הייחודים ונענתה לאתגרי פיתוח חדשים שהצבנו בפניה. "אמות חשיבה" ליוותה את קליטת המערכות במעונות באמצעות צוות הנחיה, אשר למד את אפיוני המעונות וצרכי חניכינו ומהווה גורם תומך ומלווה"

לאורך כל דרכנו המשותפת מתאפיינת "אמות חשיבה" ברמה מקצועית גבוהה, אמינות ורגישות לצרכיי חניכינו והמערכת".

גב' רונית דורון 

מנהלת פדגוגית תללי"ם

תללים

"אנו מבקשים להודות לך ול"אמות חשיבה" על היחס החם והתומך לפעילות תללי"ם ועל תרומתכם היפה.

עטרה רוזיק רוזן, מנכ"ל תללי"ם, ואני, מודות לך על הזמן שהקדשת לנו בביקורינו בחברתכם, מאוד התרשמנו מהפיתוחים שלכם בתחום הלומדות לילדים, בלומדות וביתר הפיתוחים המיוחדים שלכם לצרכי למידה ניכרת מקצועיות רבה, והאסתטיות הרבה של כל חומר הלמידה מעוררת מוטיבציה רבה להעזר בהם.

"התרשמנו מאוד מהפיתוחים שלכם לילדים קטנים מאוד ולילדים מן החינוך המיוחד, והעברנו את הפרוספק שלכם למנהלת פרויקט ה- "CHILD LIFE" במרכז הרפואי לילדים בישראל.

אנו נשמח לעדכן גורמים נוספים אשר פונים אלינו בשאלות לגבי חומרי ואמצעי למידה לילדים בכלל ולילדים עם צרכים מיוחדים בפרט..

שוב תודה רבה על תרומת הלומדות והפלגים, אנו בטוחים שהילדים החולים יפיקו את מירב התועלות מהן, ועל כך תבורכו".

ד"ר מלכה מולכו

"הוד" מעון פנימיתי לחנוך מיוחד

בפקוח משרד העבודה והרווחה

הוד

"אנו יכולים לדבר על שפור ניכר ביכולת הריכוז של התלמידים שעבדו בתכנית ("אמות חשיבה"), לפחות כ-80% מהם מסוגלים היום לעבוד עד 45 דקות על משימה לימודית כלשהי. כמעט כל התלמידים מזהים את ששת הצבעים שמשמשים בתכנית ולזהות גדלים שונים. כל הילדים מזהים רבוע.

אנו נלהבים למדי מהשפעת הכנסת המערכת על עבודת בית הספר והתחלנו בהכשרתם של מורים נוספים, כיום עובדת מורה נוספת (מחנכת) עם שניים מתלמידיה והתקדמותם בתחומים האקדמיים מהירה פי שניים מהתקדמותם בעבודה באמצעות השיטות המסורתיות".

גב' יפה שטרנברג

 מנהלת המחלקה לגני ילדים

עיריית פתח תקווה

פתח תקוה

"אחרי שנתיים פעילות במערכות של "אמות חשיבה", אשר נבחרו על ידי צוות המפקחות בעיר בהמשך לברכתה של ד"ר נחמה ניר, שביעות הרצון של הגננות, המפקחות וצוותים מהעירייה מלאה והרבה מעבר למצופה.

הילדים וההורים משבחים את איכות הלמידה הבאה לידי ביטוי בחומרים הנמסרים לילדים. הצעתכם לצרף הורים לשעות פעילות, הוכחה כצעד נבון התורם להעמקת הבנתם של ההורים על האמצעי המיוחד שצורף למערכת הלימודים והפך להיות המוקד הלימודי בגנים.

מורות בכיתות א', אשר קלטו תלמידי גנים שעבדו באמצעות המערכות של "אמות חשיבה" בשנת הלימודים שחלפה, מעידות על איכות המיומנויות הגבוהה איתם מגיעים התלמידים.

ברצוני לחזור ולהודות לך ולצוות על היחס החם, מערכת התמיכה, ההדרכות והעזרות שאתם מגישים לעשרות הגננות הנוטלות חלק במיזם חדשני וחשוב זה.

הרחבת הפרויקט בחסות ראש העירייה במהלכו הוכנסו מערכות של "אמות חשיבה" לבתי הספר היסודיים, מהווה רצף לימודי חשוב הזוכה להדים מאוד חיוביים מצד כל הגורמים המעורבים".

גב' אהובה תשבי

 מנהלת המחלקה לגני ילדים

עיריית רמת גן

רמת גן

מערכות הלמידה הממוחשבות שהוכנסו ל – 72 כיתות גני חובה בר"ג של חברת "אמות חשיבה", פועלות בהצלחה מרובה וזוכות לשבחים רבים.

צוות הפיקוח מטעם משרד החינוך בראשותה של המפקחת הגב' מלכה שולמן, מציין בהבלטה שהבחירה במערכות של "אמות חשיבה" מצעידה את מערכת הלימוד בגני הילדים בר"ג לעידן טכנולוגי עתידי.

הגננות והצוותים הנוספים, מדגישים פעם אחר את רמת הליווי וההדרכה של "אמות חשיבה".

בביקורים שאני עורכת בגנים בליווי מכובדים ההתמקדות כולה נעשית סביב הפעילות במערכת הלימודית הממוחשבת של "אמות חשיבה". המבקרים מופתעים לגלות שהשיטה המיוחדת המשלבת עזרים ולומדות תורמת לתלמידים כבר בגיל הרך, חשיפה למרחב תחומי למידה רחבים ביותר ומחזקים את תפיסותיהם לגביי נושאים חשובים כהכנה מעולה לקראת בית הספר.

מברכת אתכם בהמשך עשייה פורה ומועילה!

דוגמאות לממליצים נוספים שהביעו את הוקרתם הרבה על הפעילויות המגוונות שנעשו במהלך שנים במוסדות חינוך בישראל באמצעות המערכות של "אמות חשיבה", בגני ילדים, בתי ספר יסודיים, חינוך מיוחד, מרכזים עירוניים, ספריות עירוניות, מכללות להכשרת מורים ועוד:

 • ראש עיריית כרמיאל מר עדי אלדר
 • גב' דבורה נמרוד מנהלת מחלקת גני ילדים עיריית רחובות
 • ראש עיריית טבריה.
 • ראש עיריית פ"ת.
 • ראש עיריית לוד.
 • ראש עיריית רמלה.
 • מפקחות על גני ילדים.
 • מפקחות על בתי ספר.
 • מנהלות מרכזים להתפתחות הילד.
 • ראש עיריית חולון.
 • ראש עיריית בת ים.
 • ראש העיר אריאל.
 • מנהלת מחלקת חינוך אריאל.
 • מנהל מחלקת חינוך אלקנה.
 • מנהלות בתי ספר.
 • מנהלות חטיבות צעירות.
 • מר דני מילין.
 • פרופ' פנינה קליין.
 • ראש עיריית קריית אונו.
 • ראש המועצה המקומית סביון.
 • מנהלת מחלקת החינוך בערד.
 • מנהלת מחלקת החינוך בכוכב יאיר.