במהלך שנים ארוכות, בית "אמות חשיבה" יזם והקים מיצגים ותערוכות במגוון נושאים במדינות שונות.

המיצגים והתערוכות שולבו במסגרת תכניות למידה ייעודיות שפותחו ע"י "אמות חשיבה" והיוו נדבך חשוב בהעברת עולמות התוכן למשתתפים. המיצגים והתערוכות שילבו פעילות אינטראקטיבית של משתתפים בגילאים שונים.

בין הנושאים המרכזיים במיצגים ובתערוכות:

  • איכות הסביבה
  • סיפורי המקרא
  • חשיבות שילובן של הדמויות המאוירות בתכני הלמידה
  • טכנולוגיה חינוכית לאן
  • השואה בראי הזמן
  • משחקי קופסא, עבר, הווה ועתיד
מתוך המיצג האינטראקטיבי "סיפורי המקרא"
מוצרי "אמות חשיבה" מוצגים בתערוכה בינלאומית