נושא המחקר – השפעת סביבת הלמידה הייחודית ל"חינוך לזהירות ובטיחות בדרכים" ותרומתה על תהליך הלמידה

עורך המחקר – מר חיים כרמי, מפקח משרד החינוך בתחום זהירות ובטיחות בדרכים, במסגרת עבודת גמר לתואר בשיתוף אוניברסיטת לידס.

מטרות המחקר – השפעת סביבת הלמידה האינטראקטיבית הייחודית, שפותחה ע"י "אמות חשיבה", לחינוך לזהירות ובטיחות בדרכים, על תהליך הלמידה, בהשוואה לשיטות למידה קונבנציונאליות אחרות

מהלך המחקר – מעקב שנפרש על פני שנת לימודים שלמה, על קבוצות תלמידים בכיתות ב'-ד', שלמדו במרכז אינטראקטיבי בו הותקנו מערכות הלמידה הייעודיות שפותחו ע"י צוות "אמות חשיבה" בנושא.

שיטות – במהלך המחקר, מר כרמי עשה שימוש בשיטות שונות, על מנת לבחון את השפעת סביבת הלמידה והאמצעים הייחודים על תהליך הלמידה. במקביל, ערך מר כרמי מחקר בפעילות של תלמידים מאותן שכבות גיל שלמדו את אותם תכנים בשיטות למידה אחרות בעיקרן פרונטאליות.

ראיונות – במסגרת המחקר מר כרמי ערך ראיונות רבים עם המפתחים, מורים, תלמידים הורים וגורמים מעורבים נוספים.

היקף – המחקר הקיף 240 תלמידים מכל שכבת גיל סה"כ 720 תלמידים..

מסקנה  סביבת הלמידה האסתטית המזוודת באמצעים ייחודים ומעוצבת באווירה מרתקת, תורמת בצורה משמעותית לתהליכי הלמידה וליעילות הפנמת חומרי הלמידה אצל התלמידים, בהשוואה לכל סביבת למידה אחרת.

המלצות – מר כרמי, העביר המלצות מנומקות לשר החינוך, לשר התחבורה ולגורמים אחרים,  לאמץ את תפיסות העיצוב הסביבתי של "אמות חשיבה" בעיצוב המרכז האינטראקטיבי לזהירות ובטיחות בדרכים, לסביבות למידה אחרות.

מסקנה – סביבת הלמידה הייחודית האסתטית מזמנת פתיחות ומפתחת מוטיבציה  לימודית גבוהה ביותר לעומת כל סביבה קיימת.

סביבת המחקר

תקציר המחקר

מחקר זה בודק את השפעת סביבה לימודית מתקדמת, ממוחשבת וייחודית על הלמידה, ועל שינוי התנהגותי אצל תלמידים.

הסביבה אותה בחרתי לביצוע המחקר היא המרכז הלימודי של "אמות חשיבה"  שבמרכז הארץ. הסביבה הלימודית פותחה על ידי החברה העוסקת בפיתוח ויצור עזרי למידה מתקדמים וממוחשבים. מרכז הלמידה הייחודי מצוי במתחם נפרד מבית ספר. מטרת הלמידה בו הינה חינוך לבטיחות בדרכים לגילאי בית הספר היסודי .

המונח " סביבה לימודית" הוא כוללני ורחב. ומצויות הגדרות מגוונות לתיאורו. במחקר זה סביבת הלמידה מתייחסת למכלול מרכיבים שבאמצעותם ניתן להגדיר את  הפעילות המתקיימת במקום ובזמן, כל עוד הם מתקשרים לתהליך הלמידה. תהליך זה באופיו ובמהותו אינטראקטיבי ( סלומון, 1993. בן זקן, 2000).

התלמידים לומדים בזוגות, במרכז זה הם מפתחים את הזיכרון ומפנימים צורות , צבעים ותמרורים. יש במקום גם עמדות יצירה ממוחשבות. בחלק השני מצוי מרכז הלמידה הסנסומוטורי הממוחשב. שילוב של אמנות עם מחשוב ובקרה. התלמידים פועלים בחלק זה פעילות מוטורית המשלבת פעילות אצבעות רגלים, הידיים, שמיעה וראייה, תוך כדי עליה וירידה במידרכים, הליכה על גשרים וגם מרכז פעילות תנועה לילית. הסביבה יוצרת גירויים, גם מנטליים וגם גירוי של סנסורים גופנים (ראייה, שמיעה, מישוש), סקרנות רבה והנאה מרובה ללומדים (פינקלשטיין, 1998).

לצורך כתיבת הסקירה הביקורתית נדרשתי לספרות ממגוון תחומי הדעת. החל מספרות העוסקת במחשבים, לספרות העוסקת בתוחם חדש יחסית לימוד באמצעות מחשבים. ספרות העוסקת במשחק ובמשחקים ממוחשבים. נראה כי אנו בראשיתו של עידן פדגוגי חדש לחלוטין בו הלמידה טכנולוגית וממוחשבת (אורן, 1999, זוהר, 1998).

לפעילות התלמידים קיים מעקב דרך מערך המחשבים. בתום יום הלימודים מתקבלות התוצאות  ואפשר להשוות מול כיתות אחרות או בתי ספר אחרים וכן ללמוד מכך על איכות הלמידה במרכז. מה נעשה טוב, ומה רצוי שוב ולתרגל. בטווח הארוך אפשר לשנות ולהתאים את המערכת למגוון פעילויות נוספות בתחומי דעת אחרים.

לעומת העושר הרב של מערכות הלמידה, אין במרכז הזה קירות "מדברים". אין כרזות או קישוטים שלהם אנו רגילים בכיתות הלימוד.  במרכז שטיח קיר לקיר, שכן התלמידים פועלים כשהם גורבים גרביים בלבד, כדי להפעיל את אצבעות הרגלים, התאורה מרגיעה ואינה חזקה, בין היתר במטרה להבליט את מערכות התאורה במידרכים. המקום מעוטר בצמחיה ירוקה המשרה רוגע. כלומר: יצירת תגובה המאפשרת ותומכת במיקוד הלומד במטלות הלמידה עצמן.

בבואנו לעמוד על צרכיו של בית הספר ולהבין את סביבות הלמידה הקיימות אלו הרצויות בעתיד. אחד הכלים היעילים בתורת המערכות, בה מצויה תשתית תיאורית ופורייה היכולת של תורת המערכות להתייחס לכלל המרכיבים בסביבה הלימודית  – פיסיים, אנושיים, פדגוגיים כלליים. היא מציעה דרך נוספת, לבנות תמונת מצב לפי המצוי  כבר היום במוסדות חינוך (מיודוסר, 2000. אבירם, 1999).

כדי לבצע מחקר מעולה הבוחן המרחב בלימודי האמור, בחרתי כלים איכותיים והם  שלושה כלי מחקר: השאלונים, התצפיות והראיונות האישיים ( בן יהשוע 1998).

אוכלוסיית המחקר נחלקת לשלוש קבוצות: הקבוצה הראשונה, תלמידים מכתות ג' משלושה בתי ספר שונים, בנוסף המורות אשר ליוו את הכיתות למרכז הלמידה והורים אשר ליוו גם הם את ילדיהם למרכז הלמידה. לתלמידים ניתנו שאלונים אשר חולקו להם בביקור השני במרכז הלמידה. מתוך הנחה שבמפגש הראשון הילדים יהיו תחת הרושם של המקום ואילו במפגש השני הסביבה כבר תהיה מוכרת להם. כדי לבחון הבדלים בתהליכים אצל הילדים חולקו להם שאלונים בבוקר יום הלמידה השני במרכז ושאלון נוסף חולק להם בתום אותו היום.

בדיקת השאלונים הראתה כי המגמות בדעות הילדים ,גם  בכיתות השונות דומות : " כי אהבתי את המשחקים ונהניתי מהמקום ולמדתי". מהשאלונים עולה כי הילדים נהנים מאוד מתהליך הלמידה הייחודי במקום והם גם מציינים שהם לא רק נהנים אלא גם לומדים. הדברים מקבלים חיזוק גם מצד המורות וגם מצד ההורים שנלוו דברים אלה נתמכים גם על ידיד הספרות המקצועית המעלה את נושא המשחק והלמידה כשילוב חיובי.

כאמור, במהלך המחקר ראיינתי 4 תלמידים, 2 אמהות ו-2 מורות. הדעות של המבוגרים מחזקות את דברי הילדים. התצפיות שערכתי במרכז, ובהן עקבתי אחר תהליכי הלמידה וההתנהגות במרכז :" אין פה זמן למריבות או הפרעות. גם מי שמפריע לא יבוא יותר וחבל להפסיד כיף כזה". גם הם משלימים את אותה התמונה. תצפיות אלו נתמכות בתמונות ובקטעי הווידאו. המורות מדגישות את המוטיבציה הגבוהה של התלמידים, את הנאתם הרבה ללמידה במרכז וממנה.וכן מדגישות את השינוי החיובי בהתנהגות התלמידים במרכז, ואת עצם קיום סביבת מידה מתקדמת ואיכותית.  ההורים מדגישים את הנאת הילדים מהלמידה במרכז,  את המוטיבציה הגבוהה ללמידה במרכז  וגם את ההישגים הלימודיים.

כל משתתפי המחקר מציינים כי במרכז הלמידה הסנסומוטורי לא רק שמתבצעת למידה משמעותית , אלא הסביבה הלימודית הייחודית משפיעה גם על התנהגות התלמידים לטובה. כלומר, ניתן לבנות סביבות למידה שיש בכוחן גם להשפיע על תהליך הלמידה וגם לעדן התנהגויות. התנהגויות אלו מקשות על תהליך בלמידה בסביבת הכתה המקובלת (סלומון,1996).

כפי שהבנתי ממחקר זה, סביבה לימודית אטרקטיבית, מושכת ומאתגרת ילדים, תפנה את תשומת ליבם לאפיקי הלמידה ותצמצם את פנייתם לאפיקים אחרים (בן זקן, 2002. ברמן, 1967). רמת הריכוז במהלך יום הלמידה הייתה גבוהה מאוד אצל כמעט כל התלמידים

מכאן ניתן ללמוד כי יש להקדיש מחשבה רבה יותר לעיצוב הסביבה הלימודית שכן יש לה השפעה ממשית על תהליך הלמידה וגם על עידון ההתנהגות. לסביבה הלימודית המתוכננת והאיכותית יש פרמטרים נוספים פרט ללמידה, כאן ניתן לראות את השפעת הנושא על התנהגות התלמידים עוד.

חלק מרתק במחקר היה ראיון אישי עם מפתח הסביבה הלימודית הייחודית. בראיון זה חשף המפתח את הרציונל ואת תהליך הפיתוח הייחודי – "תהליך הפיתוח שנמשך שלוש שנים:" תחילת הפיתוח התחיל בסלון ביתו בו בנה את המערכת הראשונה, ילדים משכבות גיל שונות עם הוריהם הגיעו להתנסות מרתקת ובסופו של תהליך שנמשך שלוש שנים החלום הפך למציאות.

הפיתוח כלל הרבה מאוד תהליכים של ניסוי ותהיה עם תלמידים אקראיים, שלוב של ידע וחשיבה אומנותית, אסתטיקה, פדגוגיה, תכני ידע, אלקטרוניקה ומחשבים.

"בחרתי דווקא להתמקד בנושא כמו בטיחות בדרכים" אמר המפתח:" נושא זה הוא לדידי  הנושא המשמעותי ביותר בתחום השפעה על ההתנהגויות שלנו. מתוך אמונה שדווקא דרך התחום הזה, הילד יוכל להשפיע אצל המבוגר ואצל המבוגרים זה תחום שבו הייתי רוצה להטביע חותם לדור הבא." חיוני מאוד ללמד את נושא הבטיחות בדרכים היטב, שכן אין מדובר כאן בידע בלבד אלא באורחות חיים שנועדו לשמור, להגן ולהציל את חיי הילדים. ילד שלא ידע נושא מסוים במתמטיקה או בספרות או בתנ"ך, יוכל תמיד להשלים את החסר או במקרה הגרוע- יוכל להסתדר בחיים גם בלי אלה. אך תלמיד שלא ידע לחצות כביש, לא ידע לזהות סכנות ! לא יוכל לשרוד. מחובתנו לתת לו את הכלים הטובים ביותר כדי ללמוד לשמור ולהגן על חייו.

מצד שני, הבה נזכור שאנו עוסקים כאן במרכז למידה ממוחשב. ולכן אפשר בקלות רבה לשנות חלקים בתוכנה ובלוחות המשחק והנה המקום מתאים עצמו לתחום למידה אחר (אורן, 1999).

מחקר זה הוכיח מעל לכל ספק כי סביבת למידה מתוכננת, מושקעת ואיכותית שבה כל פריט נשקל, היא סביבת למידה איכותית עם פרמטרים נוספים המשפיעים על התלמיד.

לפני מחקר זה  ערכתי במרכז הווירטואלי  מחקר טרומי חלקי ובו בחנתי את השאלה : האם במרכז הווירטואלי מתבצעת הוראה משמעותית יותר מאשר בכיתת הלימוד הרגילה. מחקר זה הראה שיש במרכז תהליך למידה משמעותי יותר מזה המתבצע בכיתת הלימוד בבית הספר.  מחקר זה היווה עבורי כלי עזר חשוב מאוד כאשר נגשתי למחקר זה (בן נתן 1982. אבירם, 1999).

כתיבת עבודת מחקר מהווה אתגר מיוחד. כאשר אני חוקר את שדה עבודתי השוטפת. השאיפה לחקור תופעה. ללמוד אותה .,להבין אותה ולצאת מהמחקר עם ידע חדש העשוי להוות כלי עבודה חדשני ואיכותי, גם בתחומי דעת אחרים לי ולעמיתי לעבודה וגם כלי שיקל על התלמידים בלימודיהם. לשמחתי התלמידים, ההורים והמורים שיתפו פעולה ברצון בשלבים שונים  בעת המחקר ובכך הקלו עלי בעבודתי. במקרה שלי רציתי לבדוק  האם  סביבה לימודית ממוחשבת וייחודית, משפיעה לחיוב על תהליכי למידה. הרעיון של שימוש בטכנולוגיות מחשב מתקדמות למען הוראה יעילה ואיכותית יותר הוא כשלעצמו מקור לעניין ומחקר.

לסיכום המחקר, נכחתי לדעת כי לסביבה לימודית מתוכננת, מאורגנת, ומטופחת , יש השפעה עמוקה על תהליכי הלמידה. ככל שהמורה יקדיש מחשבה לסביבה הלימודית ולמסרים שהוא רוצה להעביר דרכה, כך תגדל השפעתה על התלמיד. על הסביבה הלימודית להיות: מעניינת, מתוכננת, מגרה, מזמנת, אסתטית, אטרקטיבית יוצרת חוויה לימודית. אם נוסיף לה אמצעים טכנולוגיים ממוחשבים בשילוב דמיון יצירתי נוכל לפתח סביבה שתהיה איכותית ביותר.

נחשפנו כאן לסביבת למידה אשר הייתי מכנה אותה אולי ' עתידנית', שכן לדעתי היא מקדימה את זמנה או אולי היא הסנונית הראשונה של סביבות למידה אטרקטיביות רבות גירוי, יוצרת סקרנות, תחרותיות והנאה מתהליך הלמידה.

מהם הדברים החשובים שעבודת מחקר זו נתנה לי!

  • ביצוע עבודת חקר איכותית.
  • בדיקת איכות המערכת הייחודית.
  • הכרה על בוריה של הסביבה הלימודית.
  • מיקוד הכרת סביבת למידה ייחודית ולהיות הראשון שבודק את איכותה.
  • לימד השפעת הסביבה הלימודית על תהליכי הלמידה.
  • רכישת ידע וכישורי הנחיה בכתיבת עבודות מחקר.
  • ובעיקר: תחושת סיפוק רב א. מעצם עריכת המחקר. ב. על כך שהממצאים איששו את הנחת המחקר. ג. אני אישית כאמור, הרווחתי כלי עבודה איכותי ביותר שתועלתו מוכחת.
שילוב מערכות ה – "KID Grid" במרכז