נושא המחקר – בחינת היעילות של המרכז האינטראקטיבי ל"חינוך לזהירות ובטיחות בדרכים"

עורך המחקר – מר חיים כרמי, מפקח משרד החינוך בתחום זהירות ובטיחות בדרכים, במסגרת עבודת גמר לתואר בשיתוף אוניברסיטת לידס.

מטרות המחקר – בדיקת יעילות סביבת הלמידה האינטראקטיבית הייחודית, לחינוך לזהירות ובטיחות בדרכים, בהשוואה לשיטות למידה קונבנציונאליות אחרות

מהלך המחקר – מעקב שנפרש על פני שנת לימודים שלמה, על קבוצות תלמידים בכיתות ב'-ד', שלמדו במרכז אינטראקטיבי בו הותקנו מערכות הלמידה הייעודיות שפותחו ע"י "אמות חשיבה".

שיטות – במהלך המחקר, מר כרמי עשה שימוש בשיטות שונות, על מנת לבחון את יעילות המערכות האינטראקטיביות ועשה שימוש באמצעים שונים, צפייה בפעילות בזמן אמת, צילום,  שאלונים ועוד.

במקביל, ערך מר כרמי מחקר בפעילות של תלמידים מאותן שכבות גיל שלמדו את אותם תכנים בשיטות למידה אחרות בעיקרן פרונטאליות.

ראיונות – במסגרת המחקר מר כרמי ערך ראיונות רבים עם הצוות המפתח, מורים, תלמידים הורים וגורמים מעורבים נוספים.

היקף  המחקר הקיף 240 תלמידים מכל שכבת גיל סה"כ 720 תלמידים..

מסקנה – המערכת, יעילה ביותר מכל כלי למידה קיים ותורמת להפנמת  החומרים הנלמדים ביעילות גבוהה ביותר בהשוואה לכלים לימודיים אחרים.

המלצות – מר כרמי העביר המלצות מנומקות לשר החינוך, לשר התחבורה ולגורמים אחרים,  להרחיב את שיטת הלמידה באמצעות סביבת הלמידה האינטראקטיבית בפריסה ארצית.