ילדי עובדי בית החולים הדסה היקרים העולים לכיתה א',

ביום בו הנכם עולים לכיתה א', ברצוננו לשוב ולברך אתכם בברכת שנת לימודים מוצלחת ובריאה!

בשיתוף "אמות חשיבה", שהפיקה את הערכה שקיבלתם כתשורה לקראת עלייתכם לכיתה א' | "אתכם לכיתה א", החלטנו לאתגר אתכם בתחרויות נושאי פרסים, הקשורים לפעילויות בערכה.

כניסה לפרטים על התחרויות, בלשונית התחתונה בכניסה הייחודית להדסה באתר "אמות חשיבה" | "תחרויות נושאי פרסים"..

צילומי דגמים

אתם מוזמנים לשלוח לתיבת הדוא"ל של "אמות חשיבה", צילומים של דגמים שבניתם המוצגים בחוברות: בחוברת 1 עמ' 11 ובחוברת 2 עמ' 11 

  • אתם מוזמנים לשלב את הדגמים במשחקים אחרים שברשותכם.
  • צרפו לצילומים כותרת מעניינת.
  • זכרו לצרף את הפרטים שלכם.
  • כל הצילומים עם פרטי הילד/ה, יפורסמו באתר "אמות חשיבה".
  • 7 תצלומים נבחרים יזכו בפרס, באחד ממוצרי "אמות חשיבה".

שיתוף בחוויות שעברתם בפעילויות בערכה

אתם מוזמנים לשלוח לתיבת הדוא"ל של "אמות חשיבה", תיאור של חוויות שעברתם בפעילויות בערכה.

  • אתם מוזמנים לשלב בתיאור, תמונות על פי בחירתכם.
  • זכרו לצרף את הפרטים שלכם.
  • כל התיאורים עם פרטי הילד/ה, יפורסמו באתר "אמות חשיבה".
  • 7 תיאורים נבחרים יזכו בפרס, באחד ממוצרי "אמות חשיבה".

בין הפרסים, משחקים מסדרת "לחשוב רחוק"

   

התחרויות תסתיימנה ביום 9.10.2020.

נשמח לשיתוף פעולה מצדכם!

לילך גוזלן

מנהלת מחלקת רווחה ופרט