כרטיסיות ההכוונה שפותחו ע"י "אמות חשיבה" המשמשות כשפה אוניברסאלית לפיתוח אוריינות

במערכות האינטראקטיביות הרבות שפותחו ע"י "אמות חשיבה" במהלך עשרות שנים, הושם דגש על פיתוח שפה משותפת באמצעות כרטיסיות הכוונה המשולבות בפעילויות האינטגרטיביות, באמצעות האמצעים המוחשיים המגוונים והכלים הטכנולוגיים השונים.  

המגוון העצום של הכרטיסיות המאתגרות, המאופיינות באיורים המותאמים לפעילויות ולגילאי המשתמשים, הוכח כאמצעי התורם לפיתוח כישוריי אוריינות שבבסיסו, פיתוח מיומנויות קריאה וכתיבה ותרגומם לכלים מתרימים שימושיים הקשורים, ברכישת מיומנויות הבעה, הבנת הנקרא והבעה בכתב בכל הגילאים.  

כרטיסיות לדוגמה

התפיסה הפדגוגית הכוללת והפעילות הקבוצתית במערכות הלמידה האינטראקטיביות והפעילויות המגוונות שפותחו באמצעות כרטיסיות ההכוונה ושילובם האינטגרטיבי באמצעים המוחשיים ובלומדות ה"חכמות", מקנה למשתמשים בכל הגילאים, מגוון רחב של יכולות תקשורתיות בינאישיות הכוללות בין השאר: מיומנויות הקשבה, התבוננות, האזנה, דיבור ומיומנויות חברתיות חשובות.  

במהלך פיתוח שיטת הלמידה הייחודית באמצעות מערכות הלמידה האינטראקטיביות הראשונות מסוגן בעולם שפותחו ע"י "אמות חשיבה", המשלבת כלים טכנולוגיים ומוחשיים בתהליכי הלמידה, הושם דגש על שילוב הקניית האוריינות הדיגיטלית והאמצעים הייעודים, התורמים להקניית כישורים הכרחיים בפיתוח החשיבה והיצירתיות ושילובם בעולמות התוכן המגוונים.

כרטיסיות לדוגמה

 תוצאות המחקרים בארץ ובעולם שחקרו את תרומת סביבות הלמידה ויעילות המערכות והאמצעים שפותחו ע"י "אמות חשיבה" המשלבות שליטה בטכנולוגיות תקשורתיות ועיבוד מידע, מעידות חד משמעית, שהכלים בשיטת "אמות חשיבה" מקנים יכולות בפיתוח כישורי אוריינות, כישורים מתמטיים, כישורי מרחב ואחרים, מעידות על העליונות המשמעותית בשיטת "אמות חשיבה" לעומת כל שיטת למידה אחרת.  

בעידן המודרני המשתנה תכופות, מושג האוריינות מתפתח בהתאם להיצע של האמצעים השונים לרבות הטכנולוגיים הזמינים למשתמשים.

כרטיסיות לדוגמה

אורח החיים משתנה במהירות, בהתאמה העוסקים בפיתוח סביבות, שיטות, אמצעים ומערכות למידה מחויבים לאתר את המינון המאוזן בין שילוב בטכנולוגיות מידע ותקשורת, לבין שימור ופיתוח האוריינות באמצעים מוחשיים, גורמים מרכזיים שימשיכו להוות נדבך תורם מרכזי בתפקוד חברתי מוצלח – אנו ב"אמות חשיבה" מקפידים להמשיך להוות את חוד החנית בתחום חשוב זה.

בסדרת המשחקים החדשנית מבית "אמות חשיבה" "לחשוב רחוק", מושם דגש על שימוש בכלי חיוני זה.

ערכות המארזים של סדרת המשחקים "לחשוב רחוק"