"כלנית" – כולנו נגד אלימות

סדנה שפותחה ע"י צוות "אמות חשיבה" המיועדת לבני כל הגילאים ומותאמת למטרות המוגדרות של הארגון המזמין את הסדנה.

במהלך הסדנאות, נעשה שימוש באמצעים טקטיים מגוונים, המיועדים להביא את המשתתפים למקרי קיצון העוזרים להתמודד עם דיכוי האלימות האינטנסיבית והאלימות בכלל.

 קיימים מספר מודלים של סדנאות:

  • 3 מפגשים 3 ש' כל מפגש.
  • 6 מפגשים 3 ש' כל מפגש.
  • 9 מפגשים 3 ש' כל מפגש.

פסיכולוג מקצועי המתמחה בתחום משתתף בסדנאות, מנתח בזמן אמת את התנהגותם של המשתתפים ובהתאם לצורך מקיים שיחות אישיות אתם.

במפגשים, נעשה שימוש בסרטי אנימציה בהן האלימות מוצגת בצורה קומית לכאורה ובעקבות הצפייה המשתתפים נוטלים חלק בסיטואציות לא צפויות/מפתיעות, המשתתפים מתחלקים לקבוצות כל קבוצה בוחרת תפקיד המזוהה עם אחת הדמויות/פריטים המופיעים בסרט. הפעילות ממחישה ומזהה את האלימות או את ההתגוננות מפני האלימות תוך כדי שיתוף פעולה מילולי/גופני או משולב בין יחידי הקבוצה.

הסדנאות מצולמות והתוצר מוצג בפני המשתתפים כחלק מתהליך המשוב והסקת המסקנות. צילומי הווידאו מאפשרים לצוות המקצועי לנתח את התנהגותם של המשתתפים בשלבי המשוב וניתוח הממצאים, ולהציג בפני המשתתפים את השינויים החלים בהתנהגותם.

כלנית 2