מארז המשחק "חידות חבויות"

"חידות חבויות" הינו משחק חשיבה לוגי מרתק המפתח כישורי חשיבה אסטרטגית, ריכוז, השוואה ויזואלית, ראיית השלם, לוגיקה, התאמה, חשיבה יצירתית ומיומנויות מגוונות.

מהדורה מיוחדת של המשחק "חידות חבויות" כוללת את המשחק "נדבכי רשת" במתנה.

גב המארז של המשחק "חידות חבויות"