חוליות – סדנא לגיבוש וחיזוק עבודת צוות

 "אמות חשיבה" פיתחה סדרה ייחודית של סדנאות למנהלים ועובדים בנושא, גיבוש וחיזוק עבודת צוות.

האמצעים הייחודים שפותחו ע"י "אמות חשיבה", הופכים את המפגשים לחוויה מרתקת מפתיעה ואינטראקטיבית שבמרכזה תהליכים המדגישים את החשיבות באיחוד משאבים אנושיים, מפרים ויעילים במטרה למיצוי מקסימאלי של המשאב האנושי בארגון.

סדנא לגיבוש עבודת צוות 2017

מטרות ונושאי העל במהלך הפעילויות וההתנסויות בסדנא:

 • היכרות
 • צוות מהו?
 • חשיבות תרומתו של הפרט בקבוצה/בצוות
 • תקשורת בינאישית
 • תקשורת ארגונית
 • תיאום ציפיות
 • מצוינות אישית
 • כללי התנהגות ודפוסי עבודה
 • חשיבות שיתוף הפעולה להשגת המטרה והיעדים
 • שפת הגוף ככלי לחיזוק עבודת הצוות
 • כבוד הדדי
 • הערכה
סדנא לעובדי אגף הלוגיסטיקה והרכש עיריית פ"ת 2017

 האמצעים הייעודים:

 •  גיבוש היעדים נעשה בשיתוף הארגון ובמקביל נבחרים האמצעים הייעודים המתאימים להשגתם.
 •  חומרים לפעילות מקדימה – היכרות/גיבוש
 • אמצעי המחשה להעברת נושא התקשורת הבינאישית והארגונית
 • מצגת אינטראקטיבית
 • סרטון
 • אמצעים מוחשיים

 צפייה/מעקב ומשוב:

 •  משוב ב"זמן אמת"
 • במהלך הפעילות מוענק למשתתפים משוב מעודד, מקדם ומסכם בהתאמה להתקדמות
 • בשלבי ביניים בפעילויות מוקנה משוב מסכם לפרק המועבר ובמקביל, מועברות תובנות מהפעילות בהתאמה למטרות המוגדרות
 • משוב מסכם ותובנות מוענקים למשתתפים, בסוף הסדנא

משוב מסכם לארגון:   

 • במהלך הפעילויות נציג החברה צופה, עוקב ומתעד את הפעילויות של המשתתפים כקבוצה וכפרט
 • ייבחנו צרכים ייעודים שיתבקשו ע"י הארגון
 • סיכום ומשוב מסכם מועבר לארגון   
עבודת צוות – פורום מנהלי אגפים עיריית חדרה 2017