פתרונות לחוברת 1 עמוד 2    أجوبة كراس 1 صفحة 2
פתרונות לחוברת 1 עמוד 5  أجوبة كراس 1 صفحة 5
פתרונות לחוברת 1 עמוד 8   أجوبة كراس 1 صفحة 8
פתרונות לחוברת 1 עמוד 15   أجوبة كراس 1 صفحة 15
פתרונות לחוברת 1 עמוד 19  أجوبة كراس 1 صفحة 19