ד"ר חיים רובינשטיין

משרד החינוך – מדינת ישראל

Emblem_of_Israel.svg

 מפקח על החינוך לבטיחות בדרכים

"החומרים שהוצגו בפניי בצורה מרתקת חוויתית מעניינת ומשכילה ביותר. נותן פן רחב מעניין וחוויתי ביותר בלימוד תחום הבטיחות בדרכים.

הלימוד במרכז המוצע על ידך הוא חוויה חינוכית ללומד בעלת משמעת פדגוגית רחבת היקף אשר מקנה כלי חשיבה והתנהגויות מעבר לחומר הנלמד.

הוצגו בפני שפע של התנהגויות נכונות בלימוד הנושא.

החומר שהוצג לא רק בעל משמעות של התחום הצר בלימוד הנושא בלבד, אלא גולש לתחומים רבים (בצורה אינטגרטיבית) חובק עולם של כישורים קוגניטיביים רבים ומגוונים".