ד"ר ורדה גרנות – מנהלת

משרד החינוך – בית ספר א.ד. גורדון פ"ת

גורדון

"ברצוני להודות לך ולצוות עובדיך על שיתוף הפעולה ההדוק והתמיכה שהחברה מעניקה לבית ספרנו מספר שנים, בפרויקטים משותפים המשלבים פעילות בלומדות שפיתחתם ותכני הלמידה בבית ספרנו.

לעתים נדירות ניתן לשתף פעולה עם גורם כשלכם  שהינו בעל פתיחות כה רבה, ואשר נכון לתרום מניסיונו לקידום פרויקטים חינוכיים וזאת שלא על מנת לקבל תרומה.

חשה אני כי רב חלקכם בפרסים ובהערכה שלהם זוכה בית הספר בשנות ניהול ותודתי הצנועה מובאת לעיל.

תרומתכם הרבה ניכרת ביכולתכם לגבות את הצוות החינוכי בבית ספרי, הן בהדרכות מקצועיות והן, במתן מענה לצרכינו הבלתי שגרתיים".