ד"ר ברכה קייזר

המכללה לחינוך ע"ש קיי

kayeLogo

באר שבע

מרכזת מחשבים בחינוך מיוחד

"מיום שהכרתי את התכנית הדידקטית המקיפה באמצעות המחשב ומיום שהפעלתי את הלומדות של "אמות חשיבה", על אוכלוסיות יעד שונות – ראוי לציין שהתלמידים הפיקו תועלת והתקדמו בארגון החשיבה."

"אני מנצלת כלי זה כקשר ייחודי לילדים פגועי מוחין ולילדים מוגבלים אחרים, המוצאים במחשב את ידידם היחיד, המאפשר לגשר בינם לבין סביבתם. גם האוכלוסייה בעלת הפיגור נהנית להשתמש במחשב, המעניק משוב מיידי וחיזוק חיובי ומסייע להצליח במשימה.

מורים של החינוך המיוחד ומשתלמים שונים במסגרת החינוך פונים אליי להדגים להם את הלומדות הדידקטיות בנושאים הבסיסיים של המוכנות."