מצ"ב מספר דוגמאות לתכניות למידה שפותחו עבור המערכות המגוונות שפותחו במהלך השנים ע"י הצוותים הפדגוגיים של "אמות חשיבה".

תוכנית הלמידה עבור ערכת הלמידה הרב חושית ללימוד אנגלית לילדים – EnglishTeam שפותחה ע"י "אמות חשיבה"  

מס'

מס'

מס'

מס'

מס'

מס'

מס'מס'מס'מס'מס'מס'