גב' רחל רותם

מפקחת ארצית

תחום בטיחות וזהירות בדרכים

משרד החינוך התרבות והספורט

Emblem_of_Israel.svg

מדינת ישראל

"ברצוני להודות לכם על הסיור המעניין שערכתם במרכז הווירטואלי לצוות הפיקוח של תחום החינוך לבטיחות בדרכים.

המפקחים והמנחים שלנו התרשמו מאוד מהמתקן ומהפעילויות הנעשות בו.

הביקור התקיים במקביל לפעילות התלמידים, וכך התאפשר לנו לצפות בעניין הרב של התלמידים בפעילות במקום, ובתרבות ההתנהגות של התלמידים במהלך הפעילות.

כל המפקחים הביעו התרשמותם מהאירוח המכובד שלכם ומנועם הליכותיכם, ועל כך תודתנו הרבה".