גב' יפה שטרנברג

 מנהלת המחלקה לגני ילדים

עיריית פתח תקווה

פתח תקוה

"אחרי שנתיים פעילות במערכות של "אמות חשיבה", אשר נבחרו על ידי צוות המפקחות בעיר בהמשך לברכתה של ד"ר נחמה ניר, שביעות הרצון של הגננות, המפקחות וצוותים מהעירייה מלאה והרבה מעבר למצופה.

הילדים וההורים משבחים את איכות הלמידה הבאה לידי ביטוי בחומרים הנמסרים לילדים. הצעתכם לצרף הורים לשעות פעילות, הוכחה כצעד נבון התורם להעמקת הבנתם של ההורים על האמצעי המיוחד שצורף למערכת הלימודים והפך להיות המוקד הלימודי בגנים.

מורות בכיתות א', אשר קלטו תלמידי גנים שעבדו באמצעות המערכות של "אמות חשיבה" בשנת הלימודים שחלפה, מעידות על איכות המיומנויות הגבוהה איתם מגיעים התלמידים.

ברצוני לחזור ולהודות לך ולצוות על היחס החם, מערכת התמיכה, ההדרכות והעזרות שאתם מגישים לעשרות הגננות הנוטלות חלק במיזם חדשני וחשוב זה.

הרחבת הפרויקט בחסות ראש העירייה במהלכו הוכנסו מערכות של "אמות חשיבה" לבתי הספר היסודיים, מהווה רצף לימודי חשוב הזוכה להדים מאוד חיוביים מצד כל הגורמים המעורבים".