תשורה ייחודית למשתמשי ערכת "אתכם לכיתה א"

צוות "אמות חשיבה" מעניק לכם תשורה ייחודית, המעניקה שעות של הנאה ותוצר משחקי ייחודי מעשה ידיכם.

התשורה

  • משחק קוביות המורכב מ – 16 קוביות ריבועיות
  • בכל קובייה על כל אחת מ – 6 הפאות, מאויר חלק משעון נבחר המורכב מ – 16 ריבועים (ראו האיור המצ"ב)
  • סה"כ 6 שעונים.

הפריסות להדפסה